KREATIVNI KRK

U 5 godina postojanja Kreativni Krk može se pohvaliti s uspješnom organizacijom i popularizacijom manifestacija “Prvomajski inkubator”, “Evo ti pa slušaj” i “Kvir’n’Bass”.

POČECI

Udruga demo bendova grada Krka osnovana je u proljeće 2010. godine sa ciljem poticanja mladih i starih na razvijanje glazbenog izražavanja odnosno stvaranje nove glazbe i promicanje mladih (demo) bendova grada Krka. Djelatnosti Udruge demo bendova grada Krka obuhvaćale su organizaciju i sudjelovanje u organizaciji glazbenih, zabavnih, kulturnih, obrazovnih i drugih skupova, priredbi i manifestacija. Tijekom svog djelovanja Udruga je ostvarila svoj strateški cilj osnaživanja suradnje s Turističkom zajednicom grada Krka i Gradom Krkom, lokalnim udrugama te suradnje sa srodnim organizacijama u Hrvatskoj.

RAZVOJ

Porastom broja aktivnih članova Udruge, priljevom novih ideja i porastom mogućnosti, aktivnost Udruge postala je multidisciplinarna. Budući da je  ime “Udruga demo bendova grada Krka” limitirajuće, logičan korak bio je promjena imena udruge. Stoga je, kao posljedica dugogodišnjeg razvijanja i djelovanja na različitim poljima kulture, “Udruga demo bendova grada Krka” evoluirala u “Kreativni Krk.” Tako je Udruga koja je inicijalno organizirala samo glazbene festivale, prerasla u kreativnu zajednicu koja se, uz glazbu, bavi i likovnim izložbama, humanitarnim radom, organizacijom tribina i predavanja.

MANIFESTACIJE

U 5 godina postojanja Kreativni Krk može se pohvaliti s uspješnom organizacijom i popularizacijom manifestacija.